Monografii Contabile | Cont nou | Contabili | Carti contabilitate | Bazele Contabilitatii | Calculator Salariu | Stiri economie | Contabil recomandat | Cauta firme | Forum contabilitate |

LOGOLOGO
 
Calculator salariu|Articole contabilitate|Cauta firma|Tutoriale

Cele mai votate

uthor - Contabil Calculator
Vot:4.67 / votanti 9
Caut contabil!
Vot:5.00 / votanti 8
Prof. Drume Domnica
Vot:5.00 / votanti 6

Statistici

Membri : 5852
Conţinut : 399
Link-uri web : 11
Număr afişări conţinut : 930378

Politici contabile Imprimare Email
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Bazele Contabilitatii
Scris de wikipedia   
Sâmbătă, 05 Septembrie 2009 05:56

Politicile contabile definesc, deci, o concepţie contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituţie publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităţilor a contabilităţii acestora, pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Prin politica contabilă trebuie să se clarifice ferm varianta de operare constantă pentru fiecare tip de eveniment în parte, pornindu-se de la faptul că I.A.S. şi interpretările Comitetului Permanent pentru Interpretări oferă diverse metode de rezolvare a unei anumite probleme, soluţii alternative, calcule opţionale etc. Aşa constatăm că mai apar şi alte principii şi reguli, cum ar fi:

 • „raţionamentul profesional", singurul care permite alegerea alternativelor;
 • „judecata de valoare" este baza soluţiilor contabile;
 • „pragul de semnificaţie" conform căruia o informaţie - este tratată sau nu ca semnificativă în funcţie de interesul urmărit (spre exemplu dacă ea reprezintă sub 5% din portofoliul problemei nu ne interesează evident).

 

Politicile contabile încorporează:

 • principiile;
 • metodele şi procedurile;
 • bazele de calcul;
 • regulile de evaluare;
 • practicile proprii, specifice fiecărei instituţii publice.

Conform I.A.S. şi Regulamentului Financiar al Uniunii Europene, „este necesară elaborarea unui set (manual) de proceduri de către conducerea fiecărei persoane juridice pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la finalizarea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale”.

„Aceste proceduri trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic, tehnic şi comercial, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de persoana juridică.”

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de bază ale contabilităţii, şi îndeosebi: contabilitatea de angajamente, principiul continuităţii activităţii, dar şi celelalte principii, care guvernează funcţionarea contabilităţii.

Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare, a unor informaţii care să fie:

(a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor şi (b) credibile în sensul că:

 • reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a persoanei juridice;
 • sunt neutre, adică nepărtinitoare;
 • sunt prudente;
 • sunt complete sub toate aspectele semnificative;
 • reflectă substanţa economică a evenimentelor şi tranzacţiilor şi nu doar forma lor juridică.

În absenţa unui I.A.S. specific şi a unei interpretări a Comitetului Permanent pentru Interpretări, conducerea trebuie să folosească raţionamentul profesional - zice art. 22 din I.A.S. nr. 1 - la dezvoltarea unei politici contabile, care să ofere cele mai utile informaţii utilizatorilor, finanţatorilor, controlorilor şi tuturor celor care citesc situaţiile financiare. În exercitarea acestui raţionament profesional conducerea ia în considerare: a)cerinţele şi recomandările din Standardele Internaţionale de Contabilitate care se referă la aspecte similare şi conexe; b)definiţiile, criteriile de recunoaştere şi evaluare pentru active, obligaţii, venituri şi cheltuieli prevăzute în Cadrul general I.A.S.C.; c)pronunţările altor organisme de stabilire a aplicării Standardelor şi practicile acceptate în sector numai în măsura în care acestea sunt consecvente (cu restricţiile precedente: a şi b). Odată stabilită configuraţia politicii contabile, modificarea acesteia este permisă doar dacă unele din criteriile sale de fundamentare sunt modificate de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile persoanei juridice.

Schimbarea politicilor contabile se poate face:

 • Retrospectiv - deci şi asupra evenimentelor anterioare, pentru bunurile şi evenimentele existente şi în derulare;
 • Prospectiv - numai pentru viitor.

Tratamentele contabile necesare la modificarea politicilor contabile:

 • Soluţia de bază: imputarea efectelor schimbării asupra capitalurilor („Rezultatului reportat");
 • Soluţia alternativă permisă: ajustarea situaţiilor economice curente.

Este foarte importantă menţionarea în notele explicative a oricăror modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii persoanei juridice. Nu sunt considerate modificări ale politicilor contabile: a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior; b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii ce nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative. Modificarea politicilor contabile aduce după sine şi actualizarea "manualului de proceduri" care trebuie să conţină acea concepţie contabilă care este în funcţiune şi pe „şenalul” căreia se realizează contabilitatea curentă.[4]

Ultima actualizare în Miercuri, 09 Septembrie 2009 05:40


 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

-Avem 92 vizitatori online
Vreau Contabil - Top #Top

StiriForumBazele ContabilitatiiArticole contabilitate

WebDevelopment | WebBunch | Directoare web