Monografii Contabile | Cont nou | Contabili | Carti contabilitate | Bazele Contabilitatii | Calculator Salariu | Stiri economie | Contabil recomandat | Cauta firme | Forum contabilitate |

LOGOLOGO
 
Calculator salariu|Articole contabilitate|Cauta firma|Tutoriale

Cele mai votate

uthor - Contabil Calculator
Vot:4.70 / votanti 10
Caut contabil!
Vot:5.00 / votanti 8
Prof. Drume Domnica
Vot:5.00 / votanti 6

Statistici

Membri : 7572
Conţinut : 399
Link-uri web : 11
Număr afişări conţinut : 951304

Bazele Contabilitatii
Situaţiile financiare (cadrul general) Imprimare Email
(4 votes, average 4.00 out of 5)
Bazele Contabilitatii
Scris de wikipedia   
Sâmbătă, 05 Septembrie 2009 05:59

Poziţia, performanţa şi gestionarea financiară a oricărei instituţii publice, economic – comerciale, administrative, impun în mod necesar, ca periodic activitatea acestora să fie sintetizată şi supusă unei analize de fond prin intermediul „situaţiilor financiare”. Aşa cum precizează art. 10, al. 1 al Legii nr. 82/1991 (republicată 2006) „documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico – financiare a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 (societăţi comerciale, instituţii publice, asociaţii şi organizaţii, etc.) sunt situaţiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată”. Situaţiile financiare se întocmesc pornind de la conturile curente, supuse verificării prin intermediul balanţei de verificare, întocmite cel puţin anual, sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice (Legea 82/1991, republicată 2004 OG 70/13 august 2004).

Ultima actualizare în Miercuri, 09 Septembrie 2009 06:05
 
Sistemul conturilor Imprimare Email
Bazele Contabilitatii
Scris de wikipedia   
Sâmbătă, 05 Septembrie 2009 05:58

Standardele internaţionale de contabilitate cercetează şi argumentează ştiinţific evenimentele şi soluţiile corespunzătoare, evident într-un câmp de rezoluţii alternative, aşa că atunci când trecem la utilizarea practică a conturilor trebuie să avem în vedere că orice cont se circumscrie într-un anume perimetru, într-un "cadru general" denumit şi "Plan contabil general", construit şi el după o serie de reguli specifice care ţin seama de funcţionalitatea conturilor, de conţinutul lor economic, de acoperirea necesităţilor de informare, de calcul şi control economic etc. (Atenţie, nu uitaţi să învăţaţi, în prealabil, ce este contul)!

Ultima actualizare în Miercuri, 09 Septembrie 2009 05:38
 
Documente şi registre contabile Imprimare Email
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Bazele Contabilitatii
Scris de wikipedia   
Sâmbătă, 05 Septembrie 2009 05:57

1. Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, reactualizată prin O.G.nr.70 din 13 aug. 2004 precum şi a celorlalte prevederi legale privind întocmirea şi utilizarea formularelor comune şi a celor cu regim special necesare în activitatea financiară şi contabilă, orice operaţiune economică efectuată se consemnează într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, devenind astfel document justificativ. Aceste documente, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează deopotrivă răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Ultima actualizare în Miercuri, 09 Septembrie 2009 05:38
 
Politici contabile Imprimare Email
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Bazele Contabilitatii
Scris de wikipedia   
Sâmbătă, 05 Septembrie 2009 05:56

Politicile contabile definesc, deci, o concepţie contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituţie publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităţilor a contabilităţii acestora, pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Prin politica contabilă trebuie să se clarifice ferm varianta de operare constantă pentru fiecare tip de eveniment în parte, pornindu-se de la faptul că I.A.S. şi interpretările Comitetului Permanent pentru Interpretări oferă diverse metode de rezolvare a unei anumite probleme, soluţii alternative, calcule opţionale etc. Aşa constatăm că mai apar şi alte principii şi reguli, cum ar fi:

  • „raţionamentul profesional", singurul care permite alegerea alternativelor;
  • „judecata de valoare" este baza soluţiilor contabile;
  • „pragul de semnificaţie" conform căruia o informaţie - este tratată sau nu ca semnificativă în funcţie de interesul urmărit (spre exemplu dacă ea reprezintă sub 5% din portofoliul problemei nu ne interesează evident).

 

Ultima actualizare în Miercuri, 09 Septembrie 2009 05:40
 
Principii contabile Imprimare Email
Bazele Contabilitatii
Scris de Administrator   
Sâmbătă, 05 Septembrie 2009 05:55

Potrivit prevederilor Regulamentului Financiar al Uniunii Europene nr. 1605/2002 (art.203, 204) contabilitatea oricărei entităţi cu personalitate juridică funcţionează după anumite principii şi reguli (politici) contabile care îşi au originea în "convenţia evaluării", conform căreia exprimarea monetară corectă este "regula de fier" a contabilităţii.

Principiile contabile conţin un ansamblu de reguli de conduită economică extinzând noţiunea de evaluare de la bunuri şi relaţii financiare la evaluarea potenţialului, evaluarea performanţelor, evaluarea perspectivelor etc., şi numai în această accepţiune lărgită prevederea din I.A.S. nr. 1 cum că "evaluarea posturilor cuprinse în Situaţiile financiare trimestriale şi anuale se efectuează în conformitate cu anumite principii infailibile" dă valoare şi sens contabilităţii ca sistem şi model economic de conducere financiară a fiecărei persoane juridice.

Ultima actualizare în Miercuri, 09 Septembrie 2009 05:40
 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 2
-Avem 38 vizitatori online
Vreau Contabil - Top #Top

StiriForumBazele ContabilitatiiArticole contabilitate

WebDevelopment | WebBunch | Directoare web